برگزاری همایش رازهای پایداری عشق توسط استاد طباطبایی فر

برگزاری همایش رازهای پایداری عشق توسط استاد طباطبایی فر ،روانشناس و کارشناس صداوسیما
استاد طباطبایی فر در این همایش درباره شناخت زن و مرد،خطاهای محبت و عشق ورزی،شناخت تله های زندگی و باورهای غیر منطقی در رابطه و….. صحبت هایی کردن

فهرست