مجموعه ازدواج، خواستگاری:

از نظر عقلي انسان تا چه حد زماني مجاز است به تحقيق و گفتگو با فرد مقابل براي ازدواج نمايد؟ اگر به يقين كامل نرسيده باشد و نيت خير و ازدواج باشد مي توان قبل از عقد حدود ۴ ماه گفتگو و صحبت داشت؟
اصرار در خواستگاري چه حكمي دارد؟
اگر دختر و پسري قصد ازدواج داشته و والدين ايشان هم رضايت به اين امر داشته باشند در حين صحبت كردن با يگديگر براي آشنا شدن با خصوصيات يكديگر، آيا نگاه به صورت طرف مقابل و يا برخورد اتفاقي دست يا قسمت ديگر بدن به دست طرف مقابل جايز است يا خير؟ لطفا در رابطه با اينكه طرفين چه پرسشهائي از يكديگر داشته و يا چگونه با يكديگر صحبت كنند توضيح دهيد.
آيا دختر و پسر مي‏توانند در محيط دانشگاه در مورد ازدواج با همديگر، صحبت كنند؟
مدیر شرکتی که در آن کار میکنم از من خواستگاری کرد و من جواب رد دادم اما رفتار اين آقا با من عوض شد و محيط به دور از حاشيه محيط كار من درگير حاشيه شد. لطفا مرا راهنمايي كنيد كه چه رفتاري بايد داشته باشم و طرزفكر من بايد چگونه باشد؟
مراحل و شيوه صحيح خواستگاري و ازدواج چيست
شخصي را به اجبار مورد تجاوز قرار مي دهند، آيا موقع ازدواج بايد اين مسئله را به خواستگار خود بگويد يا خير؟
در طول دوره آشنايي براي ازدواج (با همسر آينده) چه سؤالاتي بايد پرسيده شود؟
در جلسه خواستگاري چه سؤال هايي بكنيم تا طرفو خوب بشناسيم؟
دختر خانمي را مي شناسم كه ظاهرا خوب به نظر مي رسد.مي خواهم مستقيما و بدون واسطه از او خواستگاري كنم به نظر شما چگونه اين كار را انجام دهم كه بعدها به مشكل بر نخورم؟
در جامعه ما خواستگاري از طرف پسر است اين مورد ريشه در كجا دارد؟ آيا اسلام نظرش اين است؟
از نظر عقلي انسان تا چه حد زماني مجاز است به تحقيق و گفتگو با فرد مقابل براي ازدواج نمايد؟ اگر به يقين كامل نرسيده باشد و نيت خير و ازدواج باشد مي توان قبل از عقد حدود ۴ ماه گفتگو و صحبت داشت؟

از نظر عقلي انسان تا چه حد زماني مجاز است به تحقيق و گفتگو با فرد مقابل براي ازدواج نمايد؟ اگر به يقين كامل نرسيده باشد و نيت خير و ازدواج باشد مي توان قبل از عقد حدود ۴ ماه گفتگو و صحبت داشت؟

پاسخ:

اگر دختر و پسري همديگر را مي پسندند بهتر آنست كه بصورت غير مستقيم در مورد خانواده همديگر تحقيق كنند و بعد از آن با اطلاع خانواده با همديگر صحبت كنند و در صورت تفاهم ازدواج كنند. بسياري از اين ارتباطات قبل از ازدواج جنبه احساسي دارد و نيازهاي جنسي در واقع صحنه گردان است منتها براي اينكه جنبه مثبتي به آن ارتباط بدهند مي گويند براي رسيدن به تفاهم و شناخت بيشتر براي ازدواج است. لذا توصيه مي شود ابتدا خانواده همديگر را شناسايي كنيد بعد از اينكه به اين نتيجه رسيديد كه خانوده ها از ابعاد مختلف به هم نزديك هستند و وصلت بين اين دو خانواده مناسب است آنگاه از طريق آنچه عرف است و در جامعه ما مرسوم مي باشد به خواستگاري رفته و صحبتهاي ابتدايي براي تفاهم بيشتر انجام بگيرد زيرا بيشتر اوقات آن صحبت هاي دختر و پسر موجب مي شود قبل از تفاهم علاقه شديد در طرفين به وجود آيد و آنگاه همه چيز را تحت الشعاع قرار دهد و قدرت انتخاب را از آنها بگيرد كه معمولا نيز چنين مي شود و بيشتر ازدواج هاي اين چنيني نيز با شكست مواجه مي شود.

بنابراين اگر هدف از روابط صحبت كردن درباره ازدواج و در پي كسب شناخت از همديگر است بايد قبل از آن به كسب آگاهي هاي لازم نسبت به ملاك هاي ازدواج موفق و شرائط خاصي و ويژگي هاي همسر شايسته و لايق به نتيجه اي رسيده باشيد و پس از آن به گفتگوي مستقيم اقدام شود. پس اگر گام نخستين، شناخت از اين گونه مطالب است نمي توان از گفتگوي مستقيم (كه احتمالا همراه با تبادل احساسات و عواطف است و اين احتمال نيز بسيار زياد است) به آن دسترسي پيدا كرد. در واقع قبل از ايجاد ارتباط با فرد خاص لازم است از اصالت خانوادگي، ميزان اعتقاد فردي و خانوادگي و ويژگي هاي شخصيتي فرد از كانال هاي مختلف تحقيق كسب اطلاع كرد و در پايان به مذاكره و ارتباط رو در رو و مستقيم اقدام نمود

انسان ها موجودات بسيار پيچيده اي هستند و شايد حتي نتوان عمق شخصيت كسي را طي ماه ها و سال ها شناخت، بنابراين در امر ازدواج حتما مقداري ريسك وجود دارد و رسيدن به يقين امري بسيار دشوار است.

همسر ايده آل از صفاتي بايد برخوردار باشد که هر صفتي از راهي خاص احراز مي گردد. برخي از اين طرق عبارتند از:

۱- تحقيق و بررسي از خانواده و چگونگي روابط خانوادگي و فاميلي. چون هر فردي تحت تأثير محيط خانواده به دنيا آمده و رشد کرده است و از آن فضاي فرهنگي و اجتماعي تأثير پذير بوده و هست.

۲- تحقيق و شناسايي دوستان و نزديکان و رفقاي صميمي در محل زندگي و سکونت، محل درس و محل کار.

۳- گفتگوي مستقيم (ولي تحت نظارت خانواده هاي دو طرف) با يکديگر و اطلاع يافتن از نقطه نظرات همديگر درباره مسائل مختلف و آنچه در آينده مي تواند در زندگي مشترک تان تأثيرگذار باشد و کسب اطلاع از ميزان اهتمام وي نسبت به ملاک ها و معيارهاي معرفي شده.

بنابراين برخي اطلاعات را مي توان در غير از جلسه مشترک بدست آورد. در عين حال آنچه مهم است در چنين جلساتي موضوعات ومسائل را طرح کرد و از يکديگر بپرسيد و از ويژگيهاي يکديگر اطلاع بيشتري پيدا کرد.

لازم به ياد آوري است که موضوع و صفت مورد نظر آنقدر مشکل الکشف نيست که مدتي با هم ارتباط داشته باشيد تا همديگر را بشناسيد افزون بر اينکه اين ارتباط به شناخت منتهي نشده و بيشتر به دلبستگي و ارتباطهاي احساسي منجر مي شود که آفت زندگي آينده است.

اصرار در خواستگاري چه حكمي دارد؟

اصرار در خواستگاري چه حكمي دارد؟

پاسخ:

از نظر شرعي‏خواستگاري مجدد اشكالي ندارد. آداب و رسوم هر منطقه متفاوت است‏چون ما به آداب و رسوم منطقه‏ي شما آشنا نيستيم نمي‏توانيم از ديدگاه عرفي قضاوت كنيم. اما توجه شما را به مطالب زير جلب مي‏كنيم: علت‏مخالفت با خواستگاري اول را به طور دقيق بيان نكرده‏ايد. اگر علت مخالفت نا به جا است و دليلي معقول و اخلاقي ندارد و آن‏ها همچنان بر مخالفت‏خود اصرار دارند خواستگاري مجدد مناسب نيست؛ اما اگر آن‏ها بگونه‏اي از گذشته خود پشيمانند و يا شرايط و خواسته‏ي قبلي ايشان اينك تأمين شده‏است خواستگاري مجدد اشكالي ندارد. شما مي‏توانيد نظر خانواده‏ي آن‏دختر را درباره‏ي خواستگاري مجدد جويا شويد و از او بخواهيد نظر والدينش را فراهم كند و قبل از خواستگاري شما با توجه به شناخت قبلي كه ازخانواده‏ي شما دارند نظر خانواده‏اش را به شما بگويد. اگر خانواده‏اش نظر مساعد داشتند خانواده‏تان را براي خواستگاري مجدد متقاعد سازيد و اگرخانواده‏اش همچنان بر عقيده‏ي قبلي خود اصرار داشتند و نظرشان نسبت به شما منفي است بايد فكر و ذهن خود را از انديشه‏ي زندگي با اين خانم فارغ‏سازيد و به او بگوييد كه با توجه به سابقه‏ي قبلي لازم است ابتدا نظر والدينشان را جلب كنيد و تا اين نظر جلب نشود هيچ اقدامي نكنيد و آن‏دختر را به جلب رضايت و نظر مساعد خانواده‏اش ترغيب و تشويق كنيد.

منبع:نرم افزار پرسمان

اگر دختر و پسري قصد ازدواج داشته و والدين ايشان هم رضايت به اين امر داشته باشند در حين صحبت كردن با يگديگر براي آشنا شدن با خصوصيات يكديگر، آيا نگاه به صورت طرف مقابل و يا برخورد اتفاقي دست يا قسمت ديگر بدن به دست طرف مقابل جايز است يا خير؟ لطفا در رابطه با اينكه طرفين چه پرسشهائي از يكديگر داشته و يا چگونه با يكديگر صحبت كنند توضيح دهيد.

اگر دختر و پسري قصد ازدواج داشته و والدين ايشان هم رضايت به اين امر داشته باشند در حين صحبت كردن با يگديگر براي آشنا شدن با خصوصيات يكديگر، آيا نگاه به صورت طرف مقابل و يا برخورد اتفاقي دست يا قسمت ديگر بدن به دست طرف مقابل جايز است يا خير؟ لطفا در رابطه با اينكه طرفين چه پرسشهائي از يكديگر داشته و يا چگونه با يكديگر صحبت كنند توضيح دهيد.

پاسخ:

ازدواج يكي از اتفاقات مهم زندگي است و فرد تا پايان عمر در كنار كسي زندگي ميكند كه تا به حال نگاهي متفاوت به او داشته است. از اين رو اسلام اجازه داده است تا با هدف شناخت بيشتر و با رعايت شرائطي، به صورت، مو و حتي محاسن هم نگاه كنند.
يكي از مراجع معظم تقليد در رسالة خود چنين مينويسد: «نگاه كردن به صورت زني كه ميخواهد با او ازدواج كند جايز است به شرط آنكه بداند كه مانع شرعي از ازدواج با او نيست و احتمال هم بدهد كه زن ازدواج را قبول ميكند، و احتمال بدهد كه با اين نگاه كردن اطلاع تازهاي پيدا ميكند و با اين شرائط، نگاه كردن فقط براي اين مرد جايز است، اگر چه چند مرتبه باشد، بلكه چنين نگاه كردني براي جلوگيري از نزاع بعد از عقد، مستحب نيز هست و اجازة زن هم در آن لازم نيست، و بنابر أظهر نگاه كردن به مو و محاسن ديگر آن زن هم با همين شرايط جايز است و وجهي دارد كه زن هم بتواند به مردي كه ميخواهد با او ازدواج كند با شرايط كه گفته شد نگاه كند».(۱)
اعتبار اين مجوز تا زمان حصول علم و آگاهي به خصوصيات و ويژگيهاي طرف مقابل ميباشد اما بعد از اطمينان از ويژگيهاي او، هر گونه نگاه و سخن با قصد لذت و شهوت و همچنين لمس بدن حرام ميباشد. تا زماني كه صيغة عقد جاري شود. البته اگر احياناً و بدون قصد و غرض، لمسي صورت گرفت اشكالي ندارد.
قسمت ديگر سؤال شما در مورد نوع و نحوة سؤالات و صحبتهاي طرفين ميباشد. از مهمترين و مؤثرترين برنامههاي ازدواج، صحبت و گفتگوي رودروي دختر و پسر است. پس از حصول نتيجه و اطمينان از عدم وجود مانع براي اين ازدواج، لازم و ضروري است كه دختر و پسر «گفتگوي مستقيم» داشته باشند و در فضائي آرام، مسائل و نظرات خود را بررسي كنند.
يكي از فوائد مهم اين گفتگوها اين است كه از سخنان شخص و صحبت با او، ميتوان مقدار زيادي به مكنونات درونياش پيبرد و از احوال و صفاتش آگاه شد. علي ـ عليه السّلام ـ ميفرمايند: انسان هر چه را در دل و درونش پنهان كند، از لغزشهاي زبان و حالت چهرهاش آشكار ميشود.(۲)

موضوعات قابل طرحموضوعات قابل طرح در اين گفتگو مختلف است. زيرا عقيدهها، آرمانها، اهداف، و خواستههاي افراد گوناگون است. اما بعضي از مطالب،عمومي بوده و لازم است مطرح شود كه به بعضي از آنها اشاره ميكنم:

۱٫ بيان خطّ مشي كلي زندگيبيان اينكه زندگي را بر چه مبنايي ميخواهند استوار و اداره كنند. مثلا يك جوان متدين، ميخواهد زندگياش براساس قوانين اسلام بنا شود و همسرش نيز بايد چنين باشد و در همه امور زندگي، تابع اسلام باشد.

۲٫ گفتگو دربارة اهداف آيندهبيان هدفهائي كه قصد دارند در زندگي آينده شان دنبال كنند. هدفهاي و آرمانهاي علمي، اخلاقي، اجتماعي، شغلي و … ۳٫ بيان صادقانه صفات، اخلاق و خصوصيات خود
۴٫ بيان خواستهها و انتظارات طرفين از يگديگر
۵٫ بيان نظرات خود دربارة چگونگي برخورد و رفتار و رابطه با خانواده و بستگان و خويشان يكديگر
۶٫ طرح نظرات خود دربارة شيوة تربيتي فرزندان آينده
۷٫ تحصيل و ادامه دادن آن
۸٫ بيان عيبها ، نواقص و بيمارهاي خود
اگر دختر و پسر، بيماري و يا عيب و نقصي دارند، صادقانه و بدون كم و زياد، به يكديگر بگويند زيرا:
اولاً: اين كار، واجب است و پرده پوشي و مخفي كردن، عيبها، «كلاه گذاري» و «خيانت» محسوب ميشود.
ثانياً: اگر از اول گفته شود، طرف مقابل، يا او را با همان عيب ميپذيرد و يا رد ميكند. اگر پذيرفت، خود را براي تحمل آن آماده ميكند و او را انساني صادق و بيتقلب و با شهامت ميبيند. اما اگر گفته نشود در آينده از آن عيب با خبر خواهد شد و خود را «فريب خورده» و همسر و خانواده او را «فريبكار» ميبيند و…
لازم به ذكر است كه گاهي دختر و پسر، قبل از ازدواج، شرطها و خواستههايي را براي هم مطرح و بر يكديگر تحميل ميكنند كه ناحق است و طرف را از حقوق مسلم و حتمي خود محروم و از او سلب اختيار ميكند. از اين رو شروط و خواستههاي «ناحق» را ـ كه با حقوق و اختياراتي كه خداوند به هر كدام از زن و مرد داده است در تضاد است ـ نپذيريد.(۳) در پايان به چند نكته كليدي اشاره ميكنم:
از پاسخهاي زيركانهاي كه بيانگر حقيقت نيستند خودداري كنيد. پاسخهاي غير واقعي به منظور پيشگيري از برخي مسائل، به نفع هيچ كس نيست.
پاسخهايتان بايد روشن كند كه شما در زندگي مشترك چه انتظاراتي از همديگر داريد. در ضمن ميتوانيد اولويتها و رفتارهايي را كه حاضر به ترك آن نيستيد نشان دهيد.
به پاسخهاي هم ديگر گوش دهيد، اما دخالت نكنيد. اين گفتگوها براي آن است كه دربارة يكديگر بيشتر بدانيد، نه اينكه همديگر را تغيير دهيد.
هرگز عدم اختلاف نظر، راز موفقيت در زندگي مشترك به حساب نميآيد، اختلاف نظر فرصتي است تا مهارتهاي «مديريت تفاوتها» را بياموزيم. وجود تفاوتهاي فكري، اخلاقي و … ميان همسران امري طبيعي است، مهم دستيابي به شيوة برخورد با اين تفاوتهاست.
وقتي صحبت ميكنيد، بيشتر دربارة رفتار صحبت كنيد، نه شخص. آرام و مؤدب باشيد، جمله خود را با «تو» شروع نكنيد چون حالت تهاجمي به شما ميدهد.
پرحرفي نكنيد و از اين شاخه به آن شاخه نپريد، زيرا نه تنها سخنانتان را قانع كنندهتر نميكند بلكه فقط موجب ميشود كه شخص مقابل از گوش دادن دست بكشد. از اين رو سعي كنيد از موضوع دور نشويد.(۴)
سعي نكنيد همة پاسخها را در يك روز بررسي كنيد يا همة حرفها را در يك روز زده و نتيجهگيري كنيد.
اين گفتگو بايد با خونسردي و با آمادگي قبلي باشد. بين تصميم به گفتگو و انجام آن فاصله باشد تا بتوانيم خود را آماده كرده و آنچه را ميخواهيد مطرح كنيد، و اگر به حافظهتان اطمينان نداريد سؤالاتتان را حتماً يادداشت كنيد.
مطالب و سؤالات خود را از كليات شروع كنيد و پلهپله به طرف جزئيات حركت نمائيد.

 

پاورقی:

 1. توضيح المسائل مراجع، ج ۲٫ ص ۴۲۱٫ چ ۳٫ قم: انتشارات جامعه مدرسين، ۱۳۷۸، (فتواي حضرت آيت الله بهجت) گرد آورنده.
  ۲٫ نهج البلاغه، ترجمه: دشتي. محمد حكمت ۲۶٫ قم: انتشارات دانش هوشيار،۱۳۸۱٫ ص ۶۲۹٫
  ۳٫ جوانان و انتخاب همسر، مظاهري. علي اكبر چ ۱۳٫ قم: انتشارات پارسايان، ۱۳۸۰٫ ص ۱۹۶٫
  ۴٫ مندزليهي. مونيكا، ۱۰۰۱ پرسش پيش از ازدواج. ترجمه فرود. فرناز، تهران. انتشارات صابرين،۱۳۸۴٫ ص ۱۱ تا ۱۸٫

منبع:نرم افزار پاسخ

 

آيا دختر و پسر مي‏توانند در محيط دانشگاه در مورد ازدواج با همديگر، صحبت كنند؟

آيا دختر و پسر مي‏توانند در محيط دانشگاه در مورد ازدواج با همديگر، صحبت كنند؟

پاسخ:

اگر منظور از صحبت در مورد ازدواج آن است كه در صدد شناخت همديگر هستيد تا بعد از آن، در مورد ازدواج و يا عدم آن تصميم بگيريد، در اين صورت قبل از صحبت رو در روى و مستقيم، بايد در صدد كسب آگاهى‏هاى ديگر برآييد و در مرحله پايانى و تكميلى اطلاعات به گفت وگوى مستقيم اقدام كنيد. البته با حضور و قضاوت ديگران؛ چون هدف شناخت است، نه ارتباط احساسى و عاطفى. بى ترديد اگر قبل از آگاهى از اصالت خانوادگى، ميزان اعتقاد فردى و خانوادگى شناخت خصايص جسمى و روانى (سابقه‏هاى بيمارى خانوادگى و…)، به سراغ شناخت خصايص شخصيتى و فردى فرد مورد نظر برويد، در محيطى كه محبت و احساس الفت موج مى‏زند به گفت وگو بپردازيد – چه بخواهيد چه نخواهيد – به ازدواج منتهى مى‏شويد؛ چرا كه ريسمان مودت و عشق را نمى‏توان بعد از اين ارتباط و گفت وگو گسست؛ اما عشقى كور و بيگانه با تعقل و تفكر كه ثمره اى جز سردرگمى ندارد.

گفت وگوى شناختى، صحبتى است كه به منظور شناخت دختر و پسر از يكديگر صورت مى‏گيرد تا بر اساس شناخت و آگاهى به دست آمده، در مورد بنا كردن يا بنانكردن زندگى مشترك تصميم گرفته شود. اين گفت وگو با رعايت شرايط زير مى‏تواند به هدف خود دست يابد؛ وگرنه در صورت تخلف نه تنها هدف خود را تامين نمى كند؛ بلكه رهزن دختر و پسر نيز خواهد شد:

 

T}شرايط گفت و گوى شناختى‏{T

 1. در اين گفت وگو جز پيام شناختى، پيام ديگرى مبادله نمى‏شود (همانند پيام‏هاى احساسى و عاطفى)
 2. محور گفت وگوها با طرح سؤالات از پيش تدارك شده تعيين‏گردد.
 3. گفت وگوها از محورهاى تعيين شده تخطى نمى‏كنند.
 4. موضوع گفت وگو به صورت كلى قبل از جلسه به اطلاع طرف مقابل رسانده مى‏شود.
 5. مدت گفت وگوها كوتاه است.
 6. برخى گفته‏ها يادداشت شده و محور تفكر بعدى و تصميم گيرى قرار مى‏گيرد.
 7. در اين گفت وگو حضور فرد ثالث – كه نقش ناظر بر محتوا را داشته و نكات مبهم و مجهول را گوشزد مى‏كند – ضرورى است (يك نفر از طرف دختر و يك نفر از طرف پسر).
 8. دقت شود كه محور سخن شناخت يكديگر است؛ آن هم شناخت از ميزان سواد و سطح اطلاعات يكديگر، اطلاع از نو ع نگرش همديگر، شناخت از ميزان پايبندى به ارزش‏هاى پذيرفته شده و نوع ارزش ها مورد قبول يكديگر… پس بايد بعد از جلسه به اين سخنان پاسخ داده شود.
 9. از تعريف و تمجيد مكرر يكديگر – كه روحيه پرسشگر و دقت نظر را از بين مى‏برد – اجتناب شود.
 10. از پاسخ‏هاى كلى و شناخت‏هاى اجمالى و ابهام آلود پرهيز گردد.

منبع:نرم افزار پرسمان

 

مدیر شرکتی که در آن کار میکنم از من خواستگاری کرد و من جواب رد دادم اما رفتار اين آقا با من عوض شد و محيط به دور از حاشيه محيط كار من درگير حاشيه شد. لطفا مرا راهنمايي كنيد كه چه رفتاري بايد داشته باشم و طرزفكر من بايد چگونه باشد؟

من يك دختر فارغ التحصيل هستم. در زمان دانشجويي فعال فرهنگي بودم و با افراد زيادي سر و كار داشتم. از جمله دانشجويان پسر كه عمدتا مجرد هم بودند ولي من هميشه از حاشيه فرار كرده و اصلا به مسائل جانبي كاري نداشتم و فقط به خاطر وظيفه و علاقه و عشقي كه به كار فرهنگي داشتم فعاليت مي كردم. اما هيچ گاه از حاشيه به دور نبودم يعني به اجبار به حاشيه كشيده مي شدم به هر حال دانشگاه تمام شد و هر چه بود گذشت هم اكنون هم كه مشغول به كار هستم، با جنس مخالف همكارم .من از ابتدا چون مسائل دانشگاه را ديده بودم حواسم بود كه سوتي ندهم و توجه كسي را به خودم جلب نكنم. اما بعد از گذشت حدودا ده روز از سر كار رفتنم، مادر يكي از همكاران به منزل ما زنگ زد و از طرف پسرش از من خواستگاري كرد من به طريقي آن آقا را متوجه كردم كه فعلا قصد ازدواج ندارم (دليلش هم براي خودم روشن بود) اما رفتار اين آقا با من عوض شد و محيط به دور از حاشيه محيط كار من درگير حاشيه شد. نمي دانم چه كنم چرا جامعه چنين است من از اين همه حساسيت بدم مي آيد الان در محيط كار احساس خستگي كرده و هميشه نگاه سنگين اين شخص را روي خودم احساس مي كنم فعلا هم نمي توانم به كار نروم و اين آقا هم مدير شركت است و من مجبورم با ايشان برخورد داشته باشم .لطفا مرا راهنمايي كنيد كه چه رفتاري بايد داشته باشم و طرزفكر من بايد چگونه باشد؟

پاسخ:

 

 

. مسأله حضور و عدم حضور زن در اجتماع و چگونگي آن، يکي از مسائل بسيار حساس و ظريف است که کم دقتي درباره آن، پيامدهاي نامطلوبي را به دنبال دارد. به قول استاد شهيد مطهري: [صراط مستقيم باريک است، کمي از اين طرف برويم، پرت مي شويم، کمي از آن طرف برويم هم پرت مي شويم، اگر به نام عفت، عصمت و پاکي، زن را بکشانيم به گوشه صندوق خانه ها، ناصواب است همان طور که متاسفانه امروز به بهانه و تحت عنوان دخالت خانم ها در اجتماعات و فعاليت ها حريم را مي شکنند و اين کار نيز نادرست تر است.]V}(باقري، مجيد، ۱۱۰ سؤال از استاد مطهري، سازمان بسيج دانشجويي، ص ۸۶) با اين مقدمه ,اهتمام شما به مسائل شرعي و رعايت آنها امر بسيار ارزشمند و قابل تقدير است و باعث مي شود چه اينکه در گذشته نيز چنين بوده از آفات هاي احتمالي مصون بمانيد

به هر حال با توجه به اينکه شما در فعاليت هاي دانشجويي دانشگاه بوده ايد و تجربيات ارزنده اي در مواجهه با چنين صحنه ها داريد ولي گاهي استرس ها وتکرار صحنه هاي آزار دهنده باعث مي شود که فرد نتواند انسجام ذهني داشته و درنتيجه از تجربيات خود استفاده کند بنابراين اولين توصيه ما اين است که با کمال آرامش بنشينيد وابعاد اين موضوع را براي خود تجزيه و تحليل کنيد مطمئن باشيد که هر چند صورت اين مسئله جديد مي نمايد ولي نسب به محتواي آن خالي الذهن نيسيد.

با وجود اين , چند راهکار خدمت شما ارائه مي شود باشد که مفيد واقع شود.

الف). هر چند که اشاره کرده ايد که فعلا قصد ازدواج نداريد ولي با اينحال نسبت به اين پيشنهاد تامل بيشتري داشته باشيد .معيارهاي خود را دوباره بازبيني کنيد و خصوصيات وي را با آن معيارها تطبيق دهيد اگر شرايط و معيارهاي شما با ايشان مطابقت داشت در مورد زمان ازدواج مي توانيد با ايشان به توافق برسيد .

ب) در صورتي که به هر دليل جواب شما به خواستگاري ايشان منفي است و علي رغم نکاتي که گفتيد مي خواهيد به کار خود ادامه دهيد به اعتقاد ما اين حضور باتوجه به شرائط زير اشكال ندارد:

۱- حجاب كامل را رعايت بكند و بيشتر از ضرورت با اوصحبت نكند و ارتباط نداشته باشيد.

۲- نگاه خود را كنترل كنيد و هنگام مواجه با صحبت به او نگاه نكنيد. و نگاه خود را به پايين بيندازيد.همچنانکه مي دانيد, قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در محل خلوتى كه كس ديگرى نمى‏تواند وارد آن جا شود، حرام است و بايد زود خارج شوند و نماز خواندن هم در چنين مكانى اشكال دارد و كار كردن يك زن در ميان مردان اجنبى شايسته زن مسلمان نيست.

 1. از هر گونه آرايش تحريك كننده اجتناب كنيد.
 2. از پوشيدن لباسهاي تنگ و تحريك كننده اجتناب كنيد.
 3. در برخورد با او يا هر نامحرم ديگري حالت تكبر داشته باشيد و از خنديدن در مقابل او جدا پرهيز كند.
 4. از نامحرم بترسد و هيچگاه اطمينان نكند و فكر نكند كه او همکار و انسان قابل اعتمادي است , زيرا شيطان در كمين است و هواهاي نفساني نيز در همه وجود دارد بنابراين زمينه آلوده شدن فراهم است بنابراين همواره بايد مراقب بود.
 5. در مقابل او و يا هر نامحرمي بخيل باشيد به اين معنا كه در صحبت كردن, در برخوردهاي كاري به گونه اي باشد كه هيچگونه را به سوء استفاده نامحرم ندهيد. امام معصوم فرمود سه ويژگي براي مردها مناسب نيست در حاليكه براي زنها خوب است (ترسيدن, بخيل بودن و متكبر بودن) همه اين ويژگيها در ارتباط با نامحرم است نه در مقابل شوهر يا محارم و خويشاوندان.
 6. در نهايت باز توصيه مي کنيم اگر واقعا نيازي به كار در خارج از خانه يا در بين افراد نامحرم ندارد از چنين كاري چشم پوشي كند و در صورت نياز حتي الامكان شغلي را انتخاب كند كه با جنس مخالف و نامحرم برخورد نداشته باشد يا حداقل برخورد را داشته باشد و در هر حال اگر كار او با افراد نامحرم ارتباط دارد نكات فوق را صددرصد مراعات كند.
 7. در صورت داشتن خواستگار مناسب بي جهت امروز و فردا نکنيد

 

منبع:نرم افزار پرسمان

 

مراحل و شيوه صحيح خواستگاري و ازدواج چيست

مراحل و شيوه صحيح خواستگاري و ازدواج چيست؟

پاسخ:

در جواب سؤال بجا و منطقي شما مناسب مي‌دانيم نكاتي را به عنوان مقدمه بيان كنيم.
الف) احكام و قوانين مترقي اسلام طوري تنظيم شده است كه اگر به آنها عمل شود، سعادت دنيوي و اخروي را در پي داشته و انسان را به عالي‌ترين كمالات نائل مي‌گرداند. و دين مبين اسلام براي تمام نيازهاي انسان، دستور و قانون دارد و حتي براي جزئي‌ترين مسائل اجتماعي احكام خاصي وضع فرموده است.
ب) ازدواج و انتخاب همسر از مسائل اساسي زندگي محسوب مي‌شود و شرع مقدس جايگاه ويژه‌اي به آن قائل شده و دستورات روشنگري در رابطه با آن رايه نموده است.
ج) يكي از مراحل حساس و سرنوشت‌ساز زندگي مرحلة خواستگاري و گزينش همسر است كه براي گزينش همسر چند راه پيشنهاد شده است.
۱ . مشورت: تكيه به رأي خود و مشورت نكردن خصوصاً در انتخاب همسر، براي نوجوانان خطرناك است و ممكن است پشيمانيهاي غير قابل جبران به بار آورد.
۲ . تحقيق: انسان مي‌تواند با استفاده از واسطه دربارة دختر دلخواه خود تحقيق و بررسي كند.
۳ . گفتگوي مستقيم: براي آشنايي بيشتر و اين كه ازدواج باچشم و گوش بسته و اغفال‌گرانه انجام نشود، پس از آنكه همه مقدمات ازدواج آماده شد، پسر و دختر مي‌توانند تحت نظارت والدين طبق موازين ديني، يكديگر را ببينند و با هم صحبت كنند و با گفتگوي مستقيم، بدون احساسات سطحي، خواست و شرايط خود را مطرح نمايند و تفاهم و توافق برقرار گردد.
د) بعد از انجام تحقيق و مشورت و غيره، پسر مي‌تواند از دختر و خانوادة‌ او خواستگاري كند و اگر توافق حاصل شد آن دختر را به عقد شرعي در مي‌آورد و بعد از عقد مي‌توانند مدتي به عنوان نامزد شرعي بمانند و بعداً عروسي عرفي انجام شود. و اين كار مورد تأييد شرع و عرف و اخلاق است و اما نامزدي بدون عقد شرعي كه متأسفانه در بعضي مناطق مرسوم است شرعاً حرام است و مخالف دستورات ديني مي‌باشد و پسر نمي‌تواند به قصد اينكه آن دختر در آينده همسر او مي‌شود با او ارتباط داشته يا نگاه كند يا كارهاي ديگر.
هـ) نامزدي شرعي فوايد زيادي دارد كه به چند نمونه اشاره مي‌شود:
۱ . افزايش شناخت نسبت به همديگر و تفاهم بيشتر.
۲ . افزايش محبت.
۳ . پايه‌ريزي استقلال زندگي آينده.
۴ . شركت در محفلهاي معنوي.
۵ . فراگيري فنون ادارة زندگي و همسرداري و مطالعة كتابهايي در اين باره.
۶ . تكميل تحصيلات و آرامش روحي.
خلاصه اينكه آنچه در اسلام مورد تأييد و قبول است نامزدي شرعي يعني اجراي عقد نكاح آن هم با اشراف والدين، و نامزدي عرفي و آنچه در بعضي مناطق معمول است و با يك حلقه نامزدي شروع شده و عقدي خوانده نمي‌شود، مورد تأييد اسلام نيست و پسر و دختر با هم محرم نيستند و اگر با هم شوخي كنند يا به همديگر نگاه كنند حرام است.

منبع:نرم افزار پاسخ

 

شخصي را به اجبار مورد تجاوز قرار مي دهند، آيا موقع ازدواج بايد اين مسئله را به خواستگار خود بگويد يا خير؟

شخصي را به اجبار مورد تجاوز قرار مي دهند، آيا موقع ازدواج بايد اين مسئله را به خواستگار خود بگويد يا خير؟

پاسخ:

يكي از مهمترين و سرنوشت سازترين رويدادهاي زندگي، ازدواج و تشكيل خانواده است، كه بايد بر پايه صداقت و پاكي زوجين بنا نهاده شود. بي ترديد هر يك از پسر و دختر مي خواهند با فردي كه از سلامت جسمي و روحي برخوردار و صفات و كمالات برتر جسمي و رواني را نيز دارد، ازدواج كنند. از اين رو هر يك از آنها قبل از ازدواج كمال دقت را به كار مي برد تا طرف مقابل از ويژگي هاي ذكر شده برخوردار باشد. و در اين صورت است كه پايه هاي ازدواج مستحكم تر مي شود.
در فقه اسلامي، دو دسته صفات (صفات اصلي و صفات كمال دختر و پسر) براي ازدواج تعيين شده است. «صفات اصلي» مثل ديوانه نبودن و… صفاتي هستند كه موقع ازدواج هر يك از دختر و پسر بايد از وجود آنها به همديگر اطلاع دهند و در صورتي كه سكوت كردند و عيب هاي خود را به ديگري تفهيم نكردند، حكم تدليس و فريب كاري دارد كه اگر هر يك از آنها بعد از عقد ازدواج از آن عيب باخبر شدند، حق خيار فسخ و به هم زدن عقد را دارند. كه براي مطالعه بيشتر در اين زمينه بايد به كتاب هاي فقهي و توضيح المسائل مراجعه كنيد.
«صفات كمال» مثل شرافت، زيبايي و بكارت آن دسته صفاتي هستند كه وجود آنها براي ازدواج بهتر است و از كمالات دختر و پسر محسوب مي شوند. هر چند روشن ساختن اينگونه صفات براي طرفين موجب پايداري و ثبات ازدواج در آينده خواهد شد. اما از نظر فقهي وجوب شرعي ندارد كه دختر يا والدينش از نبود بكارت به پسر خبر دهند و اگر آنها سكوت كردند، حتي به اعتقاد پسر كه دختر سالم است، حكم تدليس و فريب كاري را ندارد و پسر پس از اطلاع، حق فسخ و به هم زدن عقد ازدواج را ندارد. بله در شرايطي اين حق ثابت مي شود كه عبارتند از: ۱- در ضمن عقد، باكره بودن شرط شده باشد. ۲- در ضمن اجراي صيغه عقد، دختر با صفت بكارت توصيف شده باشد. ۳- در هنگام خواستگاري و در گفتگوها واقع شود و دختر و وليّ او سكوت كنند و حرفي از عدم بكارت نزنند. در اين سه صورت اگر كشف خلاف شد، زوج حق فسخ دارد. در غير اين سه صورت اگر كشف خلاف شد، زوج حق فسخ ندارد، هر چند كه در عرف باكره نبودن عيب محسوب شود يا زوج گمان و حتي اعتقاد به باكره بودن داشته باشد».(۱)

بررسي تربيتي ـ روانشناسي مسألهدختري كه مورد تجاوز قرار مي گيرد و پرده بكارت خود را از دست مي دهد، يك ضربه روحي فوق العاده قوي مي خورد كه از ياد بردنش براي او خيلي دشوار است. وي نه تنها از اين جهت در اضطراب است ولي اضطراب ديگري نيز گريبانگير او است كه حال چگونه ازدواج كند، اگر خواستگارانش از اين اتفاق بويي ببرند به سراغش نخواهند آمد. از اين رو چاره اي جز پنهان كاري ندارد.
چنين دختراني نبايد از زندگي مأيوس و نااميد شوند، چرا كه اين اتفاق به اختيار آنها نبوده و ان شاء الله، خداوند گشايشي روي آنها باز خواهد كرد و با امدادهاي غيبي خويش مشكل آنها را برطرف خواهد كرد. در برخي مناطق زياد جستجو نمي كنند كه دختر باكره است و به چنين چيزهايي زياد اهميت نمي دهند، پس در اين مناطق به راحتي مي تواند موضوع را پنهان كند و ازدواج كند. اما مشكل در مناطق ديگر است كه اهميت زيادي به بكارت دختر مي دهند و حتي موقع عروسي مواظب اين مسئله هستند، در اين موقع پنهان كاري خيلي دشوار است ولي مي شود با نهايت درايت و احتياط لازم اقداماتي كرد .
در برخي مواقع چنين دختراني بايد مسئله را با مادران خود در ميان بگذارند تا آنها به فكر چاره باشند، مثلا از محل خود به محل ديگري بروند. همچنين در برخي مواقع كه خواستگار اين دختر به او علاقمند است و واقعا عاشق او ست، مي توان با درايت و احتياط كامل به گونه اي مسئله را به او خبر داد تا مشكلي پيش نيايد.

 

پاورقی:

 1. فاضل لنکراني(ره)، جامع المسائل، قم، ۱۳۷۷، ج ۱، س ۱۵۳۸، ص ۴۳۳٫ ر.ک: امام خميني ره، تحرير الوسيله، نجف اشرف، الاداب، چاپ دوم دوم،۱۳۹۰ م، باب القول في العيوب الموجبه لخيار الفسخ و التدليس، مسئله ۱۴، ص ۲۹۶٫

منبع:نرم افزار پاسخ

 

در طول دوره آشنايي براي ازدواج (با همسر آينده) چه سؤالاتي بايد پرسيده شود؟

در طول دوره آشنايي براي ازدواج (با همسر آينده) چه سؤالاتي بايد پرسيده شود؟

پاسخ:

همان گونه كه خود مى‏دانيد ازدواج خطيرترين حادثه روزگار انسانى است كه هم خوشبختى و سعادت و شقاوت انسان‏هاى امروزى را با خود مى‏آورد و هم سرنوشت نسل بعدى را در خود نهفته دارد لذا مراقبت، دقت، انجام نيك و مناسب آن دو نسل بشر را مصونيّت مى‏بخشد و اين اهميّت كه نشان از حساسيت موضوع دارد اقتضاء مى‏كند كه سنجيده‏تر و دقيق‏تر عمل كنيم و آن را حادثه‏اى گذرا، يك روزه نپنداريم.

دانشجوى گرامى قبل از پسند نمودن يك شخص بايد از معيارها و ويژگيهاى يك همسر خوب و مناسب آگاهى داشته باشيم.

 

دو نكته را همواره در نظر داشته باشيد:

۱- مراعات وظايف الهى و عدم تجاوز از حريم شرع.

۲- عدم سخت‏گيرى در آن جا كه خداى سبحان مجاز شمرده است.

ه ) در نهايت توسّط والدين خود، با خانواده او گفت‏وگو و صحبت كنيد و پيشنهاد ازدواج را مطرح سازيد. بايد توجه كنيد كه ازدواج، مسأله‏اى ساده و شوخى‏بردار نيست؛ فلذا نبايد به عنوان عفاف و تقواى هر چه بيشتر، از تحقيقات لازم دست برداريد كه خسارات جبران ناپذيرى به بار خواهد آورد. البته وسواس نيز در اين مورد خطرناك است.

 

موضوعات قابل طرح در گفت و گوى قبل از مراسم عقد مختلف است؛ زيرا افراد عقيده‏ها، آرمان‏ها، هدف‏ها و خواسته‏هاى گوناگون دارند. البته بعضى از مسائل و موضوعات عمومى است و ضرورت دارد جوانان قبل از ازدواج براى آگاهى يافتن از ويژگى‏هاى جسمانى، روانى، اخلاقى يكديگر مطرح كنند و درباره آن‏ها به گفت و گو بنشينند. ناگفته پيداست، اين گونه جلسات حتماً بايد تحت اشراف خانواده‏هاى دو طرف صورت گيرد؛ زيرا مذاكره مستقيم و بدون اطلاع خانواده دختر و پسر مطلوب عرف و در اكثر موارد مورد پسند شرع و عقل نيست و به جاى اين كه زوج جوان را به حقيقت برساند، مايه انحراف و مشكلات ديگر مى‏شود. در اين جلسات مى‏توان درباره مسائل زير گفت و گو كرد:

 1. خط مشى كلى زندگى آينده‏

مراد تبيين مبناى زندگى آينده است؛ براى مثال جوان متدين مى‏خواهد زندگى اش بر اساس قوانين اسلام بنا شود. در اين جا بايد از ميزان پاى بندى افراد به ارزش‏هاى دينى و اخلاقى سؤال شود.

 1. اهداف زندگى‏

يعنى هدف هايى كه هر كدام قصد دارند در زندگى آينده شان دنبال كنند؛ هدف‏ها و آرمان‏هاى علمى و تحصيلى، اجتماعى، شغلى و…؛ براى مثال تا چه اندازه به ادامه تحصيل علاقه‏مند است و مشكلات تحصيل را تحمل مى‏كند. شغل مناسب و مورد علاقه‏اش چيست؟ جايگاه اجتماعى را داراى چه اهميتى مى‏داند؟ از نظر اقتصادى و مالى به چه سطحى مى‏انديشد و حداقل و حداكثر چقدر است؟

 1. چگونگى رابطه با خانواده و بستگان

براى مثال به چه اندازه به رفت و آمد با اقوام و خويشان و نيز دوستان اهميت مى‏دهيد و بر آن اصرار مى‏ورزيد؟ به آداب و رسوم فرهنگى و اجتماعى رفتار با بستگان چقدر پايبنديد؟

 1. خواست‏ها و انتظارهاى دو طرف از يكديگر
 2. شيوه تربيت فرزندان

مسؤوليت تربيت با چه كسى است و چگونه بايد آن را آموخت؟

 1. نقص‏هاى جسمانى و بيمارى‏هاى مزمن احتمالى يكديگر

در اين جلسات بايد به نكات زير توجه شود تا به شكل مناسب انجام گيرد و دو طرف به هدف خود دست يابند.

 1. گفت و گو بايد خونسردانه و با آمادگى قبلى و در فضايى آرام و بدون خوف و فشار از طرف ديگران صورت گيرد.
 2. گفت و گو پس از انجام خواستگارى رسمى از طرف خانوادها و تحقيق و آگاهى از بعضى شرايط كه در مرحله تفحص به دست مى‏آيد، انجام گيرد نه در ابتداى آشنايى؛ به عبارت ديگر، در واپسين مراحل تحقيق و قبل از مراسم عقد بايد گفت و گو تحقق يابد.
 3. براى موفقيت بيش‏تر، دو طرف بايد در ابتداى جلسه از يكديگر بخواهند صادقانه به پرسش‏ها و مسائل مطرح شده پاسخ دهند تا از صفات اخلاقى و خصوصيات يكديگر آگاهى يابند.

 

در جلسه خواستگاري چه سؤال هايي بكنيم تا طرفو خوب بشناسيم؟

در جلسه خواستگاري چه سؤال هايي بكنيم تا طرفو خوب بشناسيم؟

پاسخ:

همسر ايده آل از صفاتي بايد برخوردار باشد که هر صفتي از راهي خاص احراز مي گردد.برخي از اين طرق عبارتند از:

۱- تحقيق و بررسي از خانواده و چگونگي روابط خانوادگي و فاميلي. چون هر فردي تحت تأثير محيط خانواده به دنيا آمده و رشد کرده است و از آن فضاي فرهنگي و اجتماعي تأثير پذير بوده و هست.

۲- تحقيق و شناسايي دوستان و نزديکان و رفقاي صميمي در محل زندگي و سکونت، محل درس و محل کار.

۳- گفتگوي مستقيم (ولي تحت نظارت خانواده هاي دو طرف) با يکديگر و اطلاع يافتن از نقطه نظرات همديگر درباره مسائل مختلف و آنچه در آينده مي تواند در زندگي مشترک تان تأثيرگذار باشد و کسب اطلاع از ميزان اهتمام وي نسبت به ملاک ها و معيارهاي معرفي شده.

بنابراين برخي اطلاعات را مي توان در غير از جلسه مشترک بدست آورد. در عين حال آنچه مهم است در چنين جلساتي موضوعات ومسائل را طرح کرد و از يکديگر بپرسيد و از ويژگيهاي يکديگر اطلاع بيشتري پيدا کرد.

موضوعات قابل طرح در گفت و گوى قبل از مراسم عقد مختلف است؛ زيرا افراد عقيده‏ها، آرمان‏ها، هدف‏ها و خواسته‏هاى گوناگون دارند. البته بعضى از مسائل و موضوعات عمومى است و ضرورت دارد جوانان قبل از ازدواج براى آگاهى يافتن از ويژگى‏هاى جسمانى، روانى، اخلاقى يكديگر مطرح كنند و درباره آن‏ها به گفت و گو بنشينند. ناگفته پيداست، اين گونه جلسات حتماً بايد تحت اشراف خانواده‏هاى دو طرف صورت گيرد؛ زيرا مذاكره مستقيم و بدون اطلاع خانواده دختر و پسر مطلوب عرف و در اكثر موارد مورد پسند شرع و عقل نيست و به جاى اين كه زوج جوان را به حقيقت برساند، مايه انحراف و مشكلات ديگر مى‏شود. در اين جلسات مى‏توان درباره مسائل زير گفت و گو كرد:

 1. خط مشى كلى زندگى آينده‏

مراد تبيين مبناى زندگى آينده است؛ براى مثال جوان متدين مى‏خواهد زندگى اش بر اساس قوانين اسلام بنا شود. در اين جا بايد از ميزان پاى بندى افراد به ارزش‏هاى دينى و اخلاقى سؤال شود.

 1. اهداف زندگى‏

يعنى هدف هايى كه هر كدام قصد دارند در زندگى آينده شان دنبال كنند؛ هدف‏ها و آرمان‏هاى علمى و تحصيلى، اجتماعى، شغلى و…؛ براى مثال تا چه اندازه به ادامه تحصيل علاقه‏مند است و مشكلات تحصيل را تحمل مى‏كند. شغل مناسب و مورد علاقه‏اش چيست؟ جايگاه اجتماعى را داراى چه اهميتى مى‏داند؟ از نظر اقتصادى و مالى به چه سطحى مى‏انديشد و حداقل و حداكثر چقدر است؟

 1. چگونگى رابطه با خانواده و بستگان

براى مثال به چه اندازه به رفت و آمد با اقوام و خويشان و نيز دوستان اهميت مى‏دهيد و بر آن اصرار مى‏ورزيد؟ به آداب و رسوم فرهنگى و اجتماعى رفتار با بستگان چقدر پايبنديد؟

 1. خواست‏ها و انتظارهاى دو طرف از يكديگر
 2. شيوه تربيت فرزندان

مسؤوليت تربيت با چه كسى است و چگونه بايد آن را آموخت؟

 1. نقص‏هاى جسمانى و بيمارى‏هاى مزمن احتمالى يكديگر

در اين جلسات بايد به نكات زير توجه شود تا به شكل مناسب انجام گيرد و دو طرف به هدف خود دست يابند.

 1. گفت و گو بايد خونسردانه و با آمادگى قبلى و در فضايى آرام و بدون خوف و فشار از طرف ديگران صورت گيرد.
 2. گفت و گو پس از انجام خواستگارى رسمى از طرف خانوادها و تحقيق و آگاهى از بعضى شرايط كه در مرحله تفحص به دست مى‏آيد، انجام گيرد نه در ابتداى آشنايى؛ به عبارت ديگر، در واپسين مراحل تحقيق و قبل از مراسم عقد بايد گفت و گو تحقق يابد.
 3. براى موفقيت بيش‏تر، دو طرف بايد در ابتداى جلسه از يكديگر بخواهند صادقانه به پرسش‏ها و مسائل مطرح شده پاسخ دهند تا از صفات اخلاقى و خصوصيات يكديگر آگاهى يابند.

در باره احراز صفات معنوي و روحي مانند تقوي و اخلاق از طرق نيز بايد عمل کرد:

– بررسي اصالت خانوادگي

– سلامت روابط درون خانواده و مشي زندگي

– احراز برخي ازسطوح سلامت روحي و رواني و جسمي ( وسواس و اضطراب و تيک وبد بيني و…)

– تقيدعملي به احکام ديني و مذهبي و اخلاقي مانند نماز اول وقت ، مرجع تقليد داشتن و حساب شرعي و پرداخت خمس و زکات و … .

– آگاهي از سطح انتظارات و سطح توقع فردي و خانوادگي.

و کتاب هاي معرفي شده را نيز مطالعه فرماييد.

۱- جوانان و انتخاب همسر، علي اکبر مظاهري، انتشارات پارسايان

۲- انتخاب همسر، آيت الله ابراهيم اميني، سازمان تبليغات اسلامي

۳- تشکيل خانواده از سري آموز خانواده، جمعي از مؤلفان، انجمن اولياء مربيان

منبع:نرم افزار پرسمان

 

دختر خانمي را مي شناسم كه ظاهرا خوب به نظر مي رسد.مي خواهم مستقيما و بدون واسطه از او خواستگاري كنم به نظر شما چگونه اين كار را انجام دهم كه بعدها به مشكل بر نخورم؟

دختر خانمي را مي شناسم كه ظاهرا خوب به نظر مي رسد.مي خواهم مستقيما و بدون واسطه از او خواستگاري كنم به نظر شما چگونه اين كار را انجام دهم كه بعدها به مشكل بر نخورم؟

پاسخ:

اگر دختر و پسر بخواهند از طريق ارتباط مستقيم يكديگر را شناسايي كنند, ناچارند مدتي با هم رابطه نزديك داشته باشند و صحبت كنند. اين نوع رابطه در اكثر موارد به دوستي و علاقه منتهي مي شود و هنگامي كه علاقه و احساس بر اين روابط حاكم شود, دو طرف اسير احساس مي شوند و در چنين شرايطي معيارهاي عقلي و محاسبات عاقلانه رو به ضعيف مي گرايد و طرفين نمي توانند در مورد هم قضاوت هاي عاقلانه و دور از حب و بغض  داشته باشند, در نتيجه بحث خواستگاري و ازدواج از مسير صحيح و سالم خودش منحرف مي شود.

از اين آسيب كه بگذريم به طور كلي اين نوع رابطه از نظر اسلام حرام است و قرآن از دوستي بين دختر و پسر و اينگونه روابط نهي کرده است زيرا عفت عمومي جامعه با اينگونه روابط آسيب جدي مي بيند پايه هاي ازدواج و خانواده سست مي شود و صدها مفسده اخلاقي براي دختر و پسر و جامعه دارد.

از جانب ديگر با توجه به شرايط خاص دوران جواني , طولاني بودن دوران تجرد غالب دانشجويان و خطرات جدي تمايلات آشكار و پنهان غرائز نفساني , لازم در انتخاب همسر اينده بگونه اي عمل نماييد که به انتخاب خود مطمئن باشيد و توجه داشته باشيد که اين انتخاب نه تنها با سرنوشت شما بلکه با سرنوشت نسل بعدي و فرزندانتان گره خوده  است سهل انگاري سزا نيست . البته ما ارتباط مستقيم را کاملا نفي نمي کنيم ان را به عنوان اولين و اصلي ترين شيوه اسيبزا مي دانيم والا در مراحل بعدي بايد ارتباط داشت تا شناخت کامل شود و برخي از اوصاف را جز از طريق ارتباط نمي توان احراز نمود.پس روابط  را از نظر كمي و كيفي تحت كنترل قرار داده و در سطح ضرورت حفظ كنند. بنابراين , توصيه اكيد ما اين است كه :

اولا, اگر ضرورتي ايجاب نمي كند حتي الامكان روابطي با نامحرم برقرار نشود و خواهران دانشجو در مقابل افراد نا محرم , رفتاري متكبرانه داشته باشند نه رفتاري صميمانه . اينكه در احكام شرعي مي فرمايند در غير ضرورت مثلا مكروه است مرد با زن هم صحبت شود, مخصوصا مرد و زن جوان , به اين دليل است كه چه بسا همين هم صحبت شدن ها, غرايز جنسي افراد را تحريك كند و يك الفت و محبت شهواني بين مرد و زن ايجاد گردد و نقطه آغازي براي غوطه ور شدن در انحراف و فاسد شود. در هر حال انسان بايد دقيقا درون خود را بكاود و باطنش را عميقا مطالعه كند كه مثلا صحبت كردن با افراد نامحرم چه ضرورتي براي او دارد.

اين نکته که بايد طرفين قبل از ازدواج از يكديگر شناخت داشته باشند عقيده بسيار جالبي است , اما اين شناخت بايد از راه مناسب و قابل اعتماد بدست آيد. بي ترديد صحبت مستقيم آنهم در تنهايي و خلوت  راه صحيح و مناسبي براي تحصيل شناخت نيست.

تجربه نشان داده است كه اين روش، معلومات و اطلاعات صحيح، كامل و بجايي را به دست نمي دهد، لذا اين شيوه كمتر راه گشا بوده و در برخي از موارد به واسطه تحت تأثير قرار گرفتن حقيقت و غلبه احساسات و عواطف بر واقعيت طلبي، موجب زيان هايي شده است . از اين روي در حالي كه شناخت طرفين را قبل از ازدواج لازم و ضروري مي دانيم چند نكته را در اين مورد متذكر مي گردد: شناخت قابل اعتماد و صحيح آن گاه به دست مي آيد كه :

الف – از راه صحيح و به دور از انگيزه هاي ديگر, همانند انگيزه هاي عاطفي و احساسي باشد.

ب – منابعي كه جهت كسب آگاهي به آنها مراجعه مي شود بايد صداقت آنها قبلا تأييد شده باشد. حداقل اين است كه آنها ذي نفع نباشند.

ج – نوع شناخت و اطلاعات لازم و ضروري كه مورد نظر است و زندگي بر پايه آنها بنا مي شود بايد قبلا زمينه يابي گردد. بايد از اموري كسب آگاهي نمود كه در آينده براي زندگي شما ضروري است و جهل و ناآگاهي از آنها موجب سردرگمي و يا شكست زندگي مي شود. ولي شناخت هاي غيرضروري به كار نمي آيند.

د – بايد تدبيري انديشيد كه اطلاعات بدست آمده را محك زد و آنها را از افكار رؤياگونه، دروغ پردازي هاي ناخود هشيارانه – و حتي آگاهانه – مبرا سازد، لذا بايد از افراد صاحب تجربه و قابل وثوق كمك گرفت و نسبت به برخي امور آن ها را به جمع آوري اطلاعات ضروري ياري طلبيد. پي بردن به خصوصيات فرد از راه هاي مختلفي ميسر است :

۱- مطالعه بر روي دوستان او.

۲- مطالعه رفتار افراد خانواده او.

۳- تحقيق از دوستان و فاميل او.

ناگفته نماند گفتگوي مستقيم در برخي محيط ها معمولا بستر مناسبي براي غلبه عواطف و احساسات است، زيرا از آنجايي که بين پسر و دختر به طور طبيعي کشش و تجاذب وجود دارد، اين گونه مراوده هاي دوستانه بستر مناسبي براي انحراف و دور شدن از هدف که همانا شناخت روحيات طرفين است، ايجاد مي کند و سبب مي شود دختر و پسر به شناخت عميقي از يکديگر دست پيدا نکنند و بيشتر به دنبال ارضاي آني غرائز خود باشند. علاوه بر اين كه گفتگو در اين حد از نظر شرعي گناه محسوب مي شود. بنابراين توصيه مي شود از راه هاي تحقيق فوق الذكر استفاده شود تا در پرتو آن به شناختي عميق تر دست يابيد.

شيوه سنتي خواستگاري، يعني وساطت افراد خانواده، بستگان و بخصوص والدين؛ زيرامطمئن ترين و متدوال ترين روش در فرهنگ ملي و ديني همين روش شناسايي به واسطه افراد خانواده و يا فاميل و بستگان است. افراد خانواده اغلب به دليل شناختي که از فرد و روحيات و عقايد و خواسته هاي وي دارند و همين طور شناختي که از افراد مورد نظر دارند و يا مي توانند با تحقيق هاي مهم همه جانيه شناخت کافي پيدا کنند بهتر مي توانند به تطابق داشتن و ميزان هم گرايي و اشتراکات آنها آگاهي پيدا کنند. اين روش ساده ترين روش عملي و سهل الحصولترين طريق کسب اطلاعات اوليه و ارتباطات بعدي و مورد نياز است و از نظر حاصل کار نيز ثمر بخش ترين شيوه به شمار مي رود.

به عبارت ديگر اين روش از اين امتيازات برخوردار است: سهولت، سرعت کسب اطلاعات و ارتباطات، اطمينان نسبي بيشتر به صداقت و دلسوزي واسطه(که خانواده و والدين هستند) و شناخت بيشتر به روحيات، سوابق و خواسته هاي طرفين. علاوه بر اين خالي از هر گونه تعصب و سوگيري است و بدون هيچ گونه حب و بغض شخصي انجام مي گيرد. همچنين تحت تأثير احساسات و عواطف غريزي که در ارتباطهاي مستقيم به وجود مي آيد، نيست.

ازدواج بزرگ‏ترين و مهم‏ترين حادثه زندگى انسان است و موفقيت‏يا شكست در آن سرنوشت‏ساز خواهد بود.

شناسايي ملاک هاي همسر ايده ال و اطلاع يافتن از وجود آنها در يک فرد از راه هاي زير امکان پذير است:

۱- تحقيق و بررسي از خانواده و چگونگي روابط خانوادگي و فاميلي. چون هر فردي تحت تأثير محيط خانواده به دنيا آمده و رشد کرده است و از آن فضاي فرهنگي و اجتماعي تأثير پذير بوده و هست.

۲- تحقيق و شناسايي دوستان و نزديکان و رفقاي صميمي در محل زندگي و سکونت، محل درس و محل کار.

۳- گفتگوي مستقيم (ولي تحت نظارت خانواده هاي دو طرف) با يکديگر و اطلاع يافتن از نقطه نظرات همديگر درباره مسائل مختلف و آنچه در آينده مي تواند در زندگي مشترک تان تأثيرگذار باشد و کسب اطلاع از ميزان اهتمام وي نسبت به ملاک ها و معيارهاي مورد نظر.

در پايان توصيه مي شود جهت اطلاعات بيشتر و دقيق تر و تصميم گيري واقع بينانه تر براي مهمترين تصميم دوران زندگي و نقطه عطف عمر خود بهتر است در اين زمينه هم تفکر بيشتري داشته باشيد و هم با خانواده محترمتان به گفتگو و مشورت بپردازيد و هم از نظرات مشورتي افراد با تجربه استفاده نمايند.

بنابراين براي چنين امر مهم و سرنوشت سازي بايد از ملاک ها و معيارهاي ازدواج در گزينش همسر و شرک آينده زندگي آگاهي کافي پيدا نمود و سپس با تحقيق و تفحص از وجود آن ملاک ها در فرد مورد نظر مطمئن شد و از کانال هاي اطلاعاتي مختلف نيز بهره برد.

با توجه به آنچه ذکر شد معلوم مي شود يکي از راه هاي تحقيق و آشنايي هر يک از دختر و پسر از همديگر گفتگوي مستقيم قبل از ازدواج است ولي شرط اساسي و مهم همانطور که ذکر شد آن است که اين گفتگو با هماهنگي خانواده ها و اطلاع و اشراف آنها بايد صورت گيرد نه آن که مخفيانه و بدون اطلاع والدين دو طرف باشد و معمولا هم رسم بر آن است پس از خواستگاري رسمي توسط خانواده از دختر خانم، پسر با خانواده دختر قراري مي گذارند و در يک فضاي آرام و بدون هرگونه شائبه اي، دختر و پسر با يکديگر صحبت مي کنند. اگر چنين باشد خانواده ها و والدين دختر و پسر با آن مخالفتي ندارند.

بله، مخالفت خانواده مربوط به آنجايي است که پسر و دختر بدون اطلاع والدين و در فضاي پنهاني و به بهانه آشنايي با يکديگر به ارتباط و مراوده مي پردازند و چون احتمال لغزش و يا تصميم گيري هايي که به صلاح هيچ يک از دو طرف نيست خانواده ها با آن موافق نيستند.

ما در اينجا شرايط گفتگوي قبل از ازدواج را برايتان بيان مي کنيم و اميدواريم بتوانيد با رعايت اصول اخلاقي و ارزشي و ديني به يک انتخاب سالم و سعادت آفريني دست يابيد.

شرايط گفتگوي شناختي:

گفت وگوى شناختى، صحبتى است كه به منظور شناخت دختر و پسر از يكديگر صورت مى‏گيرد تا بر اساس شناخت و آگاهى به دست آمده، در مورد بنا كردن يا بنانكردن زندگى مشترك تصميم گرفته شود. اين گفت وگو با رعايت شرايط زير مى‏تواند به هدف خود دست يابد؛ وگرنه در صورت تخلف نه تنها هدف خود را تامين نمى كند؛ بلكه رهزن دختر و پسر نيز خواهد شد:

 1. در اين گفت وگو جز پيام شناختى، پيام ديگرى مبادله نمى‏شود (همانند پيام‏هاى احساسى و عاطفى)
 2. محور گفت وگوها با طرح سؤالات از پيش تدارك شده تعيين‏گردد.
 3. گفت وگوها از محورهاى تعيين شده تخطى نمى‏كنند.
 4. موضوع گفت وگو به صورت كلى قبل از جلسه به اطلاع طرف مقابل رسانده مى‏شود.
 5. مدت گفت وگوها كوتاه است.
 6. برخى گفته‏ها يادداشت شده و محور تفكر بعدى و تصميم گيرى قرار مى‏گيرد.
 7. اين گفت وگو تحت اشراف و آگاهي خانواده هاي دو طرف صورت گيرد.
 8. دقت شود كه محور سخن شناخت يكديگر است؛ آن هم شناخت از ميزان سواد و سطح اطلاعات يكديگر، اطلاع از نو ع نگرش همديگر، شناخت از ميزان پايبندى به ارزش‏هاى پذيرفته شده و نوع ارزش ها مورد قبول يكديگر… پس بايد بعد از جلسه به اين سخنان پاسخ داده شود.
 9. از تعريف و تمجيد مكرر يكديگر – كه روحيه پرسشگر و دقت نظر را از بين مى‏برد – اجتناب شود.
 10. از پاسخ‏هاى كلى و شناخت‏هاى اجمالى و ابهام آلود پرهيز گردد.

در ادامه شما را با شرايط و معيارهاي اصلي انتخاب همسر آشنا مي نماييد بدين اميد که بتوانيد با درايت و عقلانيتي که در شما سراغ داريم به زندگي خود سامان درستي دهيد و خوشبخت باشيد.

 

در پايان توجه شما را به چند نکته مهم جلب مي کنيم:

 1. در انتخاب همسر کمتر اتفاق مي افتد که يک فرد تمام حسن ها و ويژگي هاي مثبت را داشته باشد؛ چنانچه ما درباره خودمان هم نمي توانيم ادعا کنيم که هيچ عيب و نقصي نداريم. پس بهتر است ويژگي همسر ايده آل را امتياز بندي کنيم با اين فرض که بالاترين امتياز را به ايمان و اخلاق بدهيم و در مجموع کسي را که از امتيازات بيشتري نسبت به بقيه است انتخاب کنيم.
 2. در تحقيق و شناخت از همسر آينده هرگز نبايد به گفتگوهاي مستقيم با طرف مقابل يا شخصيت و تيپ ظاهري او اکتفا کرد. زيرا معمولا کشش و جاذبه جنس مخالف، مانع از اين مي شود که افراد بتوانند درک صحيحي از يکديگر داشته باشند. غير از اين که در اين گونه برخوردها هر يک از طرفين سعي مي کند بهترين تصوير را از خود نشان دهد و نقطه ضعف هايش را پنهان کند.
 3. توصيه مي شود جهت اطلاعات بيشتر و دقيق تر و تصميم گيري واقع بينانه تر براي مهمترين تصميم دوران زندگي و نقطه عطف عمر خود بهتر است در اين زمينه هم تفکر بيشتري داشته باشيد و هم با خانواده محترمتان به گفتگو و مشورت بپردازيد و هم از نظرات مشورتي افراد با تجربه استفاده نمايند و کتاب هاي معرفي شده را نيز مطالعه فرماييد.

– جوانان و انتخاب همسر، علي اکبر مظاهري، انتشارات پارسايان

– انتخاب همسر، آيت الله ابراهيم اميني، سازمان تبليغات اسلامي

– تشکيل خانواده از سري آموز خانواده، جمعي از مؤلفان، انجمن اولياء مربيان

در مورد زيبايى همسر بايد اين نكته را متذكر شويم كه زيبايي يك امتياز است و در شيرينى و سعادت زندگى زناشويى تأثير به ‏سزايى دارد. به طورى كه لازم است يكديگر را از  نظر اندام و چهره و شكل ظاهرى همديگر را دوست داشته باشند.

زيبايى يك معيار و اندازه معين و قانون استاندارد ندارد بلكه تا حدودى به سليقه افراد بستگى دارد. حتى ممكن است فردى در  نظر كسى زيبا باشد و در نظر ديگرى زشت. اگر انسانى قيافه ظاهرى و اندام همسرش را نپسندد و او را دوست نداشته باشد ممكن  است به طور ناخواسته به او ستم و جفا كند و از او بهانه و ايراد بگيرد و زندگى را بر او تلخ نمايد.

مى‏توان گفت زيبايى به اندازه‏اى بايد باشد كه همديگر را بپسندند و جذابيت كافى براى همديگر داشته باشند و متناسب با  ويژگى‏هاى خود، ديگرى را انتخاب كند. به عبارت ديگر از نظر ظاهرى نيز بايد كفو همديگر باشند.

به هر حال زيبايى يك صفت كمال است كه اگر با صفات و معيارهاى اساسى مثل تدين، اخلاق، عقل، شرافت خانوادگى همراه باشد ارزش خواهد داشت.

 

اگر واقعا احساس نياز شديد به ازدواج داريد و اگر الآن ازدواج نکنيد ممکن است به گناه بيفتيد و يا هيچ تمرکزي در تحصيل نداشته باشيزد توصيه مي شود هر چه زودتر ازدواج کنيد و اگر امکانات زندگي و حمايت هاي خانواده را داريد بعد از عقد بستن و ۶ الي يک سال دوران نامزدي و عقد، عروسي کنيد اما اگر خانواده شما را حمايت اقتصادي نمي کند فعلا ازدواج نکنيد اماعروسي را به تأخير بيندازيد تا هم از فوايد دوران عقد و نامزدي بهره مند باشيد و هم فعلا مسئوليت زندگي مشترک و مسائل اقتصادي آن به دوش شما نيفتد تا اين که شغل مناسبي پيدا کنيد در هر صورت تصميم در اين زمينه بعهده خود شماست و بايد با در نظر گرفتن شرايط زندگي و شدت نياز مسير خود را انتخاب کنيد.

به منظور آگاهي بيشتر کتاب هاي معرفي شده را نيز مطالعه فرماييد.

۱- جوانان و انتخاب همسر، علي اکبر مظاهري، انتشارات پارسايان

۲- انتخاب همسر، آيت الله ابراهيم اميني، سازمان تبليغات اسلامي

۳- تشکيل خانواده از سري آموز خانواده، جمعي از مؤلفان، انجمن اولياء مربيان

 

 

در جامعه ما خواستگاري از طرف پسر است اين مورد ريشه در كجا دارد؟ آيا اسلام نظرش اين است؟

در جامعه ما خواستگاري از طرف پسر است اين مورد ريشه در كجا دارد؟ آيا اسلام نظرش اين است؟ خواستگاري از طرف دختر چه پيامدهايي دارد؟ اگر پيامدي دارد چرا دختران هندي از پسرها خواستگاري مي كنند؟ براي آنها عوارض و تبعاتي ندارد؟ مطالب خواستگاري در كتاب نظام حقوق زن در خانواده را مطالعه كرده ام قانع نشدم چون اگر فطرت زن اين را نپذيرد پس چرا فطرت هندي ها مي پذيرند؟

پاسخ:

براي پاسخ به اين سوال بايد دو موضوع از هم تفکيک شوند. يكي مسأله انتخاب است  و دوم مسأله خواستگاري.

در حوزه انتخاب بدون هيچ شك و ترديد زن ها يا دختران حق انتخاب دارند و معمولا در بيشتر موارد وقتي كسي به خواستگاري آنها مي آيد مي توانند در مورد آن فرد تحقيق دقيق انجام دهند و سپس بعد از تحقيقات لازم انتخاب كنند يعني جواب آري يا نه بگويند و انتخاب شرعا و قانونا حق طبيعي زنان در مورد همسر آينده شان مي باشد و از لحاظ عرفي نيز در حال حاضر در بيشتر مناطق كشور ما تقريبا همين طور عمل مي شود مگر در موارد بسيار نادري كه ممكن است خانواده از روي تعصبات، فردي را به دختر تحميل كند.

 

اما مسأله خواستگاري گرچه مقدمه يك انتخاب است ولي بيشتر شبيه به پيشنهاد است يعني آنچه در فرآيند خواستگاري رخ مي دهد اين است كه از طرف خانواده پسر يا از طرف خود پسر به خواستگاري دختر مي روند يعني در واقع پيشنهاد ازدواج با دختر را مطرح مي كنند و دختر حق دارد انتخاب كند و جواب مثبت دهد و همچنين حق دارد رد كند و جواب منفي بدهد.اما اينکه خواستگاري ازطرف دختر چه پيامدهايي دارد .بايد عرض کنيم که اين مساله بيشتر تابع آداب و رسوم است .

از اين رو در بعضي از كشورها مانند هندوستان در بعضي از مناطق آن مرسوم است كه خانواده دختر به خانواده پسر پيشنهاد ازدواج مي كند يعني خواستگاري بيشتر از ناحيه خانواده دختر انجام مي گيرد يا حداقل از طرف خانواده دختر پيشنهاد مي شود كه ما آمادگي داريم كه دخترمان را به ازدواج پسر شما درآوريم. ولي تحقيقات نشان مي دهد که اگر خواستگاري از طرف پسر باشد بهتر است و عکس اين قضيه حتي در جوامعي که عرف است که از طرف خانواده دختر اول پيشنهاد ازدواج داده شود اثرات نامطلوبي براي دختران دارد. براساس گفته يکي از جامعه شناسان چند سال پيش مشخص شد که آمار خودکشي در ميان دختران جوان هندي از ساير کشورها بيشتر است. گروهي از جامعه شناسان و روان شناسان از سوي سازمان يونسکو براي ريشه يابي اين موضوع به کشور هندوستان رفتند بعد از تحقيق مشخص شد که چون در جامعه هندوستان اين دختران هستند که به خواستگاري آقايان مي روند. بعداز شنيدن چند جواب رد از سوي آنها به افسردگي و شکست عاطفي مبتلا مي شوند بنابراين آنها که روحيه لطيف تر و حساس تري دارند دست به خودکشي مي زنند.

در کشورهايي مانند كشور ما که خواستگاري مستقيم زن از مرد مورد علاقه مطلوب نيست عوارض بيشتري دارد كه در نهايت از نظر رواني و شخصيتي و حيثيت اجتماعي و خانوادگي به ضرر زن تمام مي شود به ويژه اگر زن در اين رابطه پاسخ منفي دريافت كند زيرا زنان از نظر عاطفي و هيجاني در عين حال كه در سطح بالاتري از جنس مخالف هستند اما شكنندگي آنها نيز به همين ميزان از نظر عاطفي بيشتر از مردهاست بنابراين در اين گونه مسائل كه هم احتمال دريافت پاسخ منفي و هم پاسخ مثبت وجود دارد با يك درايت خاصي بايد عمل شود و در صورت لزوم اولا با افراد كارشناس و مجرب مشورت شود ثانيا بعد از مشورت از واسطه استفاده شود آن هم واسطه اي كه از نظر تعهد، دلسوزي و رازداري مورد اعتماد باشد تا به صورت كاملا محرمانه كار را پيگيري كند و با مهارت و كياست خاصي، فرد مورد نظر را تشويق و ترغيب به ازدواج كند و بعد از اين كه آمادگي ازدواج در او ايجاد شد به او جهت دهي كند و هدايت كند او را به سمتي كه از اين دختر خانم خواستگاري نمايد با اين شيوه هم دختر از حق انتخاب خود به خوبي استفاده نموده است و هم با واسطه و به صورت غير مستقيم از فرد مورد نظر خواستگاري كرده و هم از آسيب هاي خواستگاري مستقيم در امان مانده است.

 

منبع:نرم افزار پرسمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست