1. خانه
  2. اخبار
  3. ضبط برنامه شبکه سلامت با همکاری مرکز مشاوره عطر زندگی

شبکه سلامت با همکاری مرکز مشاوره عطر زندگی اقدام به تولید برنامه ای تلویزیونی با موضوع ازدواج در جامعه نموده است.
این برنامه با حضور اساتید محترم آقایان دکتر بازرگان ، دکتر حسینی ،سرکار خانم دکتر رهبریان و سرکار خانم کشانی در حال تولید می باشد .
هنگامه پخش این برنامه از طریق درگاه های مختلف ارتباطی با مرکز مشاوره زندگی اطلاع رسانی می گردد.

در زیر گزیده ای از تصاویر فیلمبرداری را می نوانید مشاهده نمایید

فهرست