مجموعه ۱: کارگاه های مهارتی

مشاوره و مدیریت تحصیلی
روش‌های ایجاد و تقویت انگیزه
مدیریت روابط و رفتار اجتماعی
روش سخنرانی و مهارت سخنوری
مدیریت رنج، اندوه و گرفتاری
مدیریت خشم
مدیریت اضطراب و استرس
مدیریت ترس
مدیریت وسواس
مدیریت تصمیم گیری
آسیب شناسی فضای مجازی و ماهواره
کارگاه مدیریت شغلی و آداب کسب و کار
کارگاه معیشت و مدیریت اقتصادی
کارگاه راهکارهای برکت در رزق و روزی
کارگاه مدیریت تن و شکوفایی ذهن (مهارت خوب زیستن)
مهارت ابراز وجود
مهارت خودآگاهی
مهارت ارتباط موثر
هوش اخلاقی
هوش هیجانی
مشاوره و مدیریت تحصیلی
 • نقش انگیزه در تحصیل موفق و راه‌های تقویت انگیزه
 • معرفی شیوههای مطالعه برتر و موثر مانند SQ4R، SQ3R
 • شناخت موانع تحصیل و راه‌های مقابله با آنها 
 • تمرکز حواس و تکنیک‌های تقویت آن
 • راه‌های تقویت و توسعه حافظه
 • مدیریت زمان و برنامه ریزی تحصیلی
روش‌های ایجاد و تقویت انگیزه
 • هدف: ارائه راهکارهایی برای مصمم شدن، یافتن هدف، تقویت اراده، مقابله با شکست و راهکار برون رفت از آن و … .
 • شامل مباحث:
 • راهکارهای شناختی
 • راهکارهای اجتماعی
 • راهکارهای مدیریتی
 • راهکارهای عاطفی
 • راهکارهای اعتقادی
مدیریت روابط و رفتار اجتماعی
 • هدف: ارائه راهکارهایی برای ارتباط موثر با افراد مختلف نظیر همسایه، همکار، دوست، کاسب، رئیس، زیر دستان، ارباب رجوع و …
 • شامل مباحث: 
 • سبک‌های ارتباطی
 • مولفههای داشتن روابط موثر
 • عوامل ایجاد علاقه
 • ارتباط موثر کلامی و غیرکلامی
 • مهمترین راه‌های ارتباط غیرکلامی
 • روابط بین فردی موثر
روش سخنرانی و مهارت سخنوری
 • هدف: یادگیری مهارت سخنرانی در میان جمع همکاران، خانواده و یا دیگر محافل عمومی. 
 • مخاطب شناسی
 • روشهای پرورش احساس 
 • روش های ایجاد انگیزه
 • روش های اقناع اندیشه
 • شیوه های ماندگاری کلام
 • شیوه های رفتار سازی
 • ـ بهره گیری از فنون جذاب سازی
مدیریت رنج، اندوه و گرفتاری

هدف: ارائه راهکارهای مواجهه با مصائبی نظیر از دست دادن عزیزان، بیماری های صعب العلاج و …  

مدیریت خشم
 • پیشگیری از بروز خشم
 • آشنایی با آسیبهای خشم
 • راه کارهای روانشناختی و دینی مدیریت خشم
 • دستیابی به آرامش در اوج عصبانیت
مدیریت اضطراب و استرس
 • آشنایی با میزان اضطراب شخصی
 • شناسایی عوامل اضطراب زای زندگی
 • تاثیر اضطراب در کاهش روابط اجتماعی
 • کنترل فکر برای پایین آوردن سطح اضطراب و استرس
مدیریت ترس
 • آشنایی با انواع ترس
 • ترس و اثرات مخرب آن
 • نقش تلقین در ایجاد و از بین بردن ترس
 • ترس های ضروری و لازم
 • راهکارهای غلبه بر ترس
مدیریت وسواس
 • شناسایی وسواس فکری و رفتاری
 • آشنایی با سطوح مختلف وسواس
 • پیشگیری از به وجود آمدن وسواس
 • راهکارهای مقابله با وسواس
مدیریت تصمیم گیری
 • نقش تصمیم گیری در مدیریت زندگی 
 • دو راهی های بزرگ زندگی
 • راهکارهای تعیین تکلیف مسائل و مشکلات زندگی
 • مشورت و مشاوره
آسیب شناسی فضای مجازی و ماهواره
 • آشنایی اجمالی با فضای مجازی
 • هدف شناسی از تولید و تکثیر شبکه های فارسی زبان
 • تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تماشای برنامه های ماهواره
 • امنیت در فضای مجازی
 • فواید رسانه های بین المللی
کارگاه مدیریت شغلی و آداب کسب و کار
 • احساس رضایت مندی از شغل فعلی و برقراری ارتباط موثر با آن 
 • فضیلت کسب و کار
 • اخلاق کارفرما با کارگر
 • روش برخورد با مشتری
 • آداب کسب و تجارت
 • انواع عقود اسلامی
 • احکام ربا و مکاسب محرمه
کارگاه معیشت و مدیریت اقتصادی
 • برنامه ریزی در آمد و مخارج زندگی
 • مدیریت مخارج با میزان در آمد 
 • استفاده از راهکارهای کم هزینه برای تفریح و تنوع در زندگی
 • اصل قناعت
کارگاه راهکارهای برکت در رزق و روزی
 • برکت واقعی و توهم برکت
 • شناخت رفتارهای کاهش دهنده رزق و روزی
 • توصیه اهل بیت برای افزایش رزق و روزی
کارگاه مدیریت تن و شکوفایی ذهن (مهارت خوب زیستن)
 • مدیریت مناسب بدن 
 • اهمیت تغذیه، بهداشت، خواب و ورزش
 • برنامه ریزی مناسب برای هر یک از محورهای مذکور
 •  مدیریت ذهن در راستایی شکوفایی اندیشه: 
 • ناکاملی ها، 
 • ساعت خوش، 
 • آرامش ذهنی
مهارت ابراز وجود
 • شناخت رفتارهای ارتباطی (منفعلانه، پرخاشگرانه، جرات مندانه)
 • رفتارهای صحیح ابراز وجود (رد جرات مندانه، بیان جرات مندانه، درخواست جرات مندانه)
 • شیوه های تقویت ابراز وجود
مهارت خودآگاهی
 • شناخت خود واقعی 
 • شناخت خود باطنی
 • شناخت خود ظاهری
 • آشنایی با چهار بخش اصلی خود
 • شیوه های پیدا کردن نقاط قوت و ضعف
 • افزایش مهارت خود آگاهی
 • بیان ضعف ها و قوت ها
 • ارتباط با خود
مهارت ارتباط موثر
 • شیوه های صحیح برقراری ارتباط 
 • گوش دادن فعال
 • انعکاس احساس
 • انعکاس محتوا
 • تماس چشمی
 • قاب گیری
 • پذیرش
 • ارکان ارتباط (فرستنده، گیرنده، پیام، بازخورد)
هوش اخلاقی
 • حیا
 • وجدان
 • صبر
 • گذشت
 • انصاف
 • همدلی
 • احترام
هوش هیجانی
 • روابط فردی
 • روابط اجتماعی
 • مدیریت خود و روابط
 • تفاوت با هوش منطقی
 • نقش آن در ارتباطات
فهرست