1. خانه
  2. مشاوران

عطیه سلطان محمدی

_لیسانس مشاوره. کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دارای سابقه در زمینه های: _تدریس روانشناسی در متوسطه دوم _گذراندن دو…

نوید جانباز

فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی : از سال ۷۵۶۷ – ۷۵۶۱ عضو گروه پژوهشی مجلس خبرگان وابسته به مرکز تحقیقات حکومت اسالمی دبیرخانه مجلس خبرگان که…

آمنه مرشدی

کارشناسی ارشد مشاوره بالینی فعال در زمینه MMT (ترک اعتیاد) واختلالات مرتبط (اختلال مرزی ، وسواس ، اختلالات شخصیتی) متخصص در زمینه اعتیاد (گروه درمانی…

سید مهدی بهشتی

سید جواد بهشتی

کریم خانی

مهدی کرمی

سید جلال خادمی

سولماز مددی

طاهره رهبريان

شاهین نوش آبادی

فهرست