معنویت و رشد معارف

 1. خانه
 2. کارگاه های عمومی
 3. معنویت و رشد معارف

مجموعه ۴: مباحث تغذیه بارویکرد طب سنتی و اسلامی

آموزش اعتقادات با شیوه ای روان، شیرین و فطری

ویژگی: با نگاه اصلی به آیات قرآن و در پرتو آن توجه به روایات و دلایل عقلی

در پنج بخش: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد

در سه سطح مجزا

کارگاه سطح یک آموزش اعتقادات
کارگاه سطح دو آموزش اعتقادات
کارگاه سطح سه آموزش اعتقادات
کارگاه شیوه‌های دعوت کودکان و نوجوانان به نماز
کارگاه راهکارها و تکنیک های پیشگیری از ارتکاب گناه
چکیده کارگاه پیشین!
کارگاه آرامش معنوی
آشنایی با برزخ و دوران پس از مرگ
کارگاه سطح یک آموزش اعتقادات

6 جلسه

شامل مباحث:

۱ـ توحید:

نشانه های خدا

ریشه های ایمان به خدا

۲ـ عدل

چرا عدل از اصول دین است؟

آثار ایمان به عدل

ریشه های ظلم

۳ـ نبوت

راه های شناخت انبیاء

امتیازات انبیاء

کارنامه انبیاء

۴ـ امامت

نیاز به امام

نقش امام

اهداف امامت

۵ـ معاد

نقش ایمان به معاد

راه های اثبات معاد

انگیزه های انکار معاد

سیمای مرگ

کارگاه سطح دو آموزش اعتقادات

6 جلسه

شامل مباحث:

۱ـ توحید:

نشانه های یکتایی خدا

اقسام توحید

۲ـ عدل

فلسفه مصائب، سختی ها و تفاوتها

فلسفه خلقت شیطان

۳ـ نبوت

موافقان و مخالفان انبیاء

۴ـ امامت

صفات امام

تعیین امام

ماجرای غدیر خم

۵ـ معاد

راه های اثبات معاد

حکمت و عدالت پروردگار در قیامت

سیمایی از قیامت

کارگاه سطح سه آموزش اعتقادات

6 جلسه

شامل مباحث:

۱ـ توحید:

شرک و انواع آن

پاسخ به شبهات توحید

۲ـ عدل

تفاوت عدالت با مساوات

۳ـ نبوت

صفات انبیاء

۴ـ امامت

حقوق امت و امام

اهل بیت علیهم السلام و نکات پیرامون آن

۵ـ معاد

حساب و حسابرسی در قیامت

شاهدان و شاکیان قیامت

بهشت و جهنم

کارگاه شیوه‌های دعوت کودکان و نوجوانان به نماز

3 جلسه

الف ـ روشهای رفتاری:

۱ـ کیفیت نماز دعوت کننده

۲ـ بردن بچه ها به مسجد و نماز

۳ـ تشویق و تقدیر

۴ـ مسابقه و رقابت

ب ـ روش های گفتاری

۱ـ بیان چیستی نماز

۲ـ بیان چرایی نماز

۳ـ بیان فوائد نماز

۴ـ بیان پاداش های نماز

ج ـ روش های فطری

۱ـ احساس سپاسگزاری

۲ـ احساس ستایشگری

۳ـ احساس پناه جویی

کارگاه راهکارها و تکنیک های پیشگیری از ارتکاب گناه

6 جلسه

شامل مباحث:

تفکر، عزم

تذکر، مشارطه

مراقبه، محاسبه

معاتبه، معاقبه

ضبط خیال، تضرع و گریه

یاد مرگ و …

چکیده کارگاه پیشین!

دور نمایی از تکنیک های پیشگیری از ارتکاب گناه ۲ جلسه

در این کارگاه به صورت خلاصه، چکیده و دورنمایی از مباحث تفصیلی کارگاه پیشین بیان می گردد.

کارگاه آرامش معنوی

۲ جلسه

 • مفهوم آرامش، استرس و اضطراب
 • تفاوت آرامش کاذب با آرامش حقیقی و ویژگی های آن
 • راه کارهای دستیابی به آرامش حقیقی از طریق معنویت
 • مفهوم معنویت و آرامش
 • انگیزه و بینش در آرامش معنوی
 • عوامل و موانع دستیابی به آرامش معنوی
 • معرفی الگوهای آرامش معنوی
آشنایی با برزخ و دوران پس از مرگ

2 جلسه

 • چیستی، چگونگی و موقعیت برزخ
 • وضعیت ارواح در عالم برزخ
 • چگونگی زندگی در برزخ
 • رخدادهای لحظه مرگ تا عالم قبر
 • فشار قبر و راهکارهای رهایی از آن
 • عوامل تاثیر گذار در آرامش برزخی
فهرست